Over Odion Tevredenheidsonderzoek

Odion Tevredenheidsonderzoek is gespecialiseerd in het begeleiden van organisaties bij het toepassen van tevredenheidsonderzoek vanuit een bedrijfskundige invalshoek. Odion:

  • ontwerpt tevredenheidsonderzoek en voert deze voor u uit
  • maakt onderzoeksgegevens optimaal bruikbaar binnen uw organisatie en manier van werken
  • helpt u om onderzoeksresultaten gericht in te zetten voor verbeteringen in uw organisatie

Ook als u al over resultaten van tevredenheidsonderzoeken beschikt, kan Odion u helpen deze resultaten beter te benutten.

Oprichtster Suzanne den Tuinder is Bedrijfskundige met ruim 15 jaar ervaring in onderzoek. Zij werkte bij toonaangevende onderzoeksbureaus als Millward Brown, Synovate en Research voor Beleid (het huidige Panteia) als senior onderzoeker. In 2009 heeft zij Odion Tevredenheidsonderzoek opgericht om organisaties effectief te kunnen begeleiden bij het toepassen van Tevredenheidsonderzoek. Als bedrijfskundige weet zij als geen ander onderzoeksresultaten bruikbaar te maken voor kwaliteitsverbetering.

Jaarlijks benadert Odion zo’n 40.000 respondenten uit de publieke en private sector voor deelname aan tevredenheidsonderzoek. Odion hanteert de gedragscodes van de OOA (Orde van organisatiekundigen en –adviseurs), en van ICC/ESOMAR Internationale Code voor Markt- en Sociaalwetenschappelijk onderzoek.

Reacties zijn gesloten.